Google Signin
SAVED ADDRESSES

Terms of use

Mamboo AS - Vilkår for bruk - V01 - januar 2021

Vilkår for bruk 

 1. Disse bruksvilkårene (" vilkårene for bruk ") styrer ditt bruk av nettstedet vårt https://mamboo.no/ (" nettstedet ") og " Mamboo AS " -applikasjonen for mobil og håndholdte enheter (" appen "). Nettstedet og Appen blir herunder sammen referert som " Nettsted ". Les disse bruksvilkårene nøye før du bruker tjenestene våre. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, kan du ikke bruke tjenestene på nettstedet, og du vil bli deg om å avinstallere appen. Ved å installere, laste ned eller til og med bare bruke nettstedet, skal du inngå kontrakt med Mamboo AS, og du betyr at du godtar disse betingelser for bruk og andre Mamboo AS politikk (inkludert, men ikke begrenset til t han Avbestilling og refusjon og Privacy Policy) som er lagt ut på nettstedet og endret fra tid til annen, som trer i kraft på datoen du laste ned, installere eller bruke det nettstedet, og skape en juridisk bindende avtale for å overholde det samme. Vilkårene utgjør hele avtalen mellom partene om alle forhold relatert til tjenestene som er gitt av Mamboo AS. Hvis du har spørsmål angående vilkårene for bruk, kan du alltid kontakte vår kundeservice.

 2.     Den Nettstedet eies og drives av Mamboo AS, Reg. Nr. 925 410 497. For formålet med disse bruksvilkårene, uansett hvor konteksten krever det, vil "du"/ "bruker" anses som en fysisk eller juridisk person som skal gjøre en transaksjon på nettstedet ved å gi registreringsdata, ved å registrere seg på nettstedet som bruker ethvert datasystem. Uttrykkene " Mambo AS ", "vi", "oss" eller "vår" refereres herunder som Mamboo AS.

 3. Mamboo AS muliggjør transaksjoner på nettstedet mellom deltakende restauranter / selgere og kjøpere, som handler med (a) tilberedt mat og drikke, og (b) andre produkter og tjenester (" Site Service (s) "). Kjøperne (" Kjøper (er) ") kan velge og legge inn bestillinger (" Bestilling (er) ") fra en rekke produkter og tjenester som er oppført og tilbys for salg av forskjellige selgere, inkludert, men ikke begrenset til restauranter, spisesteder og dagligvarebutikker (" Selger (e) "), på nettstedet.

 4. Mamboo AS muliggjør levering av slike bestillinger på utvalgte lokaliteter i brukbare byer over hele Norge (" Delivery Service (s) ") ved å koble tredjeparts tjenesteleverandører, dvs. hentings- og leveringspartnere (" PDP ") som vil være ansvarlig for å levere pick up- og leveringstjenester og fullføring av ordrene initiert av kjøperne. De Side Tjenester og leveransetjenester er kollektivt referert til som " service (s) ". For både nettstedstjenester og leveringstjenester fungerer Mamboo AS bare som et mellomledd mellom selgerne og kjøperne og / eller PDPene og kjøperne / selgerne. I forbindelse med disse tjenestevilkårene er PDP-er individuelle entreprenører som er engasjert med Mamboo AS på frivillig, ikke-eksklusiv og prinsipiell til prinsipiell basis for å tilby ovennevnte tjenester mot servicegebyr. PDP-er er uavhengige entreprenører og står fritt til å bestemme tidspunktet for arbeidet. Mamboo AS utøver ikke kontroll over PDP-ene, og forholdet mellom PDP-ene og Mamboo AS er ikke for en agent og rektor eller ansatt og arbeidsgiver.  

 5. For henting- og leveringstjenester og fullføring av bestillingen, kan PDPer belaste brukerne av nettstedet (kjøpere eller selgere), et servicegebyr (inkludert gjeldende avgifter når det ikke er uttrykkelig nevnt) bestemt på grunnlag av ulike faktorer, inkludert, men ikke begrenset til avstand som er tilbakelagt, tid tatt, etterspørsel etter leveringstjenester / ordre, sanntidsanalyse av trafikk og værforhold, sesongmessige topper eller andre parametere som kan bestemmes fra tid til annen.

 6.     Endringer 

  Disse bruksvilkårene kan endres. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller endre disse vilkårene for bruk og andre Mamboo AS- retningslinjer ved å legge ut endrede dokumenter på nettstedet og varsle deg om det samme for din gjennomlese. Du er ansvarlig for å oppdatere deg om slike endringer, hvis noen, ved å få tilgang til de samme. Du skal til enhver tid være ansvarlig for regelmessig å gjennomgå vilkårene for bruk og de andre retningslinjene for Mamboo AS og merke deg endringene som er gjort på nettstedet. Din fortsatte bruk av tjenestene etter endring er lagt ut, utgjør din aksept av de endrede vilkårene for bruk og andre retningslinjer for Mamboo AS. Så lenge du overholder disse bruksvilkårene, gir Mamboo AS deg et personlig, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart, begrenset privilegium for å få tilgang til, gå inn og bruke nettstedet. Ved å akseptere disse bruksvilkårene godtar du og godtar også å være bundet av de andre vilkårene og Mamboo AS- retningslinjene (inkludert, men ikke begrenset til avbestillings- og refusjonspolicy og personvernregler) som kan bli lagt ut på nettstedet fra tid til annen.

 7.  Bruk av nettstedet og tjenestene

  1. A. Alle kommersielle / kontraktsmessige vilkår tilbys av og avtales mellom kjøpere og selgere alene med hensyn til produkter og tjenester som tilbys av selgerne. De kommersielle / kontraktsmessige vilkårene inkluderer, uten begrensning, gjeldende avgifter, fraktkostnader, betalingsbetingelser, dato, periode og leveringsmåte, garantier knyttet til produkter og tjenester og ettersalgstjenester relatert til produkter og tjenester. Mamboo AS har ingen kontroll eller bestemmer eller rådgiver eller på noen måte involverer seg i tilbudet eller aksept av slike kommersielle / kontraktsmessige vilkår mellom kjøpere og selgere. Mamboo AS kan imidlertid tilby støttetjenester til selgere med hensyn til ordreoppfyllelse, betalingsmåte, betalingsinnsamling, kundesenterstøtte og andre tilleggstjenester, i henhold til uavhengige kontrakter utført av Mamboo AS med selgerne. Prisen på produktet og tjenestene som tilbys av Selgeren bestemmes av Selgeren selv og Mamboo AS har ingen rolle å spille i en slik prisfastsetting på noen som helst måte.

  2. B. Ved aksept av enhver ordre eller Bestill ved PDP, pickup og levering tjenester eller Bestill ferdigstilling (som tilfellet kan være) foretatt av ham / henne, skal utgjøre en egen kontrakt for tjenester mellom Merchants / Kjøpere og PDP. Mamboo AS er ikke ansvarlig for tjenestene PDP leverer til selgere / kjøpere gjennom nettstedet. Mamboo AS kan imidlertid tilby støttetjenester til PDP-er med hensyn til ordreoppfyllelse, betalingsinnsamling, kundesenterstøtte og andre tilleggstjenester i henhold til uavhengige kontrakter utført av Mamboo AS med PDP-ene. 

  3. C. Mamboo AS gir ingen garantier med hensyn til varespesifikk (som juridisk tittel, kredittverdighet, identitet, etc.) til noen av selgerne. Det anbefales at du uavhengig bekrefter til en bestemt forhandler du velger å forholde deg til på nettstedet og bruke ditt beste skjønn på de vegne. Alle tilbud fra selgere og tilbud fra tredjepart er underlagt respektive parts vilkår og betingelser. Mamboo AS tar ikke noe ansvar for slike tilbud.

  4. D. Mamboo AS gir verken noen garanti for spesifikasjoner (som kvalitet, verdi, salgbarhet, etc.) av produktene eller tjenestene som er foreslått solgt eller tilbudt å selges eller kjøpes på nettstedet, og støtter eller støtter ikke implisitt eller eksplisitt salg eller kjøp av produkter eller tjenester på nettstedet . Mamboo AS påtar seg intet ansvar for feil eller mangler, enten på vegne av seg selv eller tredjeparter.

  5. E. Mamboo AS gjør ikke noen representasjon eller garanti med hensyn til noen aspekter av de tjenestene som blir levert av PDP gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til å plukke opp og levering tjenester og Bestill komplettering tjenester til selgere eller kjøpere som tilfellet kan være.

  6. F. Mamboo AS er ikke ansvarlig for mislighold eller brudd på noen kontrakt inngått mellom kjøpere og selgere, og mellom selgere / kjøpere og PDP på nettstedet. Mamboo AS kan ikke og garanterer ikke at de berørte kjøpere, selgere og PDP-er vil utføre noen transaksjoner som er inngått på nettstedet. Mamboo AS er ikke ansvarlig for utilfredsstillende eller manglende ytelse av tjenester eller skader eller forsinkelser som et resultat av produkter som er utsolgt, utilgjengelig eller bestilles tilbake.

  7. G. Mamboo AS driver en online markedsplass og påtar seg rollen som tilrettelegger, og kommer ikke på noe tidspunkt under noen transaksjon mellom kjøper og selger og / eller kjøper og PDP på nettstedet til eller ta i bruk noen av produktene eller tjenestene. tilbys av Merchant eller PDP. På ingen tid skal Mamboo AS ha noen rettigheter, eiendeler eller interesser over produktene, og heller ikke Mamboo AS har noen forpliktelser eller forpliktelser med hensyn til en slik kontrakt inngått mellom kjøper og selger og / eller kjøper og PDP.

  8. H. Mamboo AS tilbyr bare et nettsted for kommunikasjon, og det er avtalt at kontrakten for salg av noen av produktene eller tjenestene skal være en strengt tosidig kontrakt mellom selgeren og kjøperen. I tilfelle klager fra kjøper angående effektivitet, kvalitet eller andre slike problemer, skal Mamboo AS varsle det samme til selgeren og skal også omdirigere kjøperen til kundesenteret til selgeren. Selgeren er ansvarlig for å rette opp kjøperklager. I tilfelle du kommer med en klage på en selger som får tilgang til via nettstedet vårt, vil vi hjelpe deg så godt vi kan ved å gi deg relevant informasjon, for eksempel detaljer om selgeren og den spesifikke rekkefølgen som klagen gjelder, for å aktivere tilfredsstillende løsning av klagen.

  9. I. I likhet med de ovennevnte, Mamboo AS er bare å gi et nettsted for kommunikasjon med PDP og gir ikke noen pick-up og levering tjenester eller Bestill ferdigstilling med hensyn til de Bestillinger av Merchants / kjøpere på nettstedet som det er bare å legge til rette for levering Tjenester ved å koble kjøpmenn / kjøpere med PDP gjennom nettstedet. Ved klager av kjøpmennene / Kjøpere for mangel eller feil i leveringstjenester eller Bestill komplettering tjenester levert av PDP, Mamboo AS skal melde det samme til PDP og også bistå selgere / kjøpere til det beste av sine evner til å muliggjøre tilfredsstillende løsning av klagen. 

  10. J. Vær oppmerksom på at det kan være risiko for å håndtere mindreårige eller personer som opptrer under falsk foregivelse.

 8. Mamboo AS - Bruk av nettstedet og appene (Android og iOS)

  Du godtar, forplikter og bekrefter at din bruk av nettstedet skal være underlagt følgende bindende prinsipper:

  1. Du skal ikke være vert, vise, laste opp, laste ned, endre, publisere, overføre, oppdatere eller dele informasjon som:

   1. tilhører en annen person og som du ikke har noen rett til;

   2. er villedende eller villedende på noen måte;

   3. er åpenbart støtende overfor nettsamfunnet, for eksempel seksuelt eksplisitt innhold, eller innhold som fremmer uanstendighet, pedofili, rasisme, spott, hat eller fysisk skade av noe slag mot enhver gruppe eller person;

   4. trakasserer eller tar til orde for trakassering av en annen person;

   5. innebærer overføring av "søppelpost", "kjedebrev" eller uønsket massepost eller "spamming";

   6. fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er krenkende, truende, uanstendig, ærekrenkende eller ærekrenkende;

   7. krenker eller krenker tredjeparts rettigheter inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter, personvernrettigheter (inkludert uten begrensning uautorisert avsløring av en persons navn, e-postadresse, fysiske adresse eller telefonnummer) eller publisitetsrettigheter;

   8. inneholder video, fotografier eller bilder av en annen person (med en mindreårig eller en voksen);

   9. ix. engasjerer seg i kommersielle aktiviteter og / eller salg uten vårt forutgående skriftlige samtykke som konkurranser, konkurranser, byttehandel, reklame og pyramidespill, eller kjøp eller salg av produkter relatert til nettstedet. Gjennom disse bruksvilkårene betyr Mamboo AS 'forutgående skriftlige samtykke en kommunikasjon som kommer fra Mamboo AS, spesielt som svar på din forespørsel, og som uttrykkelig adresserer og tillater aktiviteten eller oppførselen som du søker autorisasjon for;

   10. krenker ethvert patent, varemerke, copyright eller andre immaterielle rettigheter eller tredjeparts forretningshemmeligheter eller rettigheter til publisitet eller personvern, eller skal ikke være falske eller innebære salg av forfalskede eller stjålne produkter;

   11. bryter noen lov for øyeblikket i kraft;

   12. lurer eller villeder adressaten / brukerne om opprinnelsen til slike meldinger eller kommuniserer informasjon som er grovt støtende eller truende.

   13. utgi seg for en annen person;

   14. inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst dataressurs; eller inneholder trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbots, påskeegg eller andre dataprogrammeringsrutiner som kan skade, skadelig forstyrre, redusere verdien av, skjult eller avskjære eller ekspropriere ethvert system, data eller personlig informasjon;

   15. er falsk, unøyaktig eller villedende;

   16. direkte eller indirekte, tilbyr, forsøker å tilby, handler eller forsøker å handle med en hvilken som helst vare, hvis handel er forbudt eller begrenset på noen måte i henhold til bestemmelsene i enhver gjeldende lov, regel, forskrift eller retningslinje for øyeblikket; eller

   17. skaper ansvar for oss eller får oss til å miste (helt eller delvis) tjenestene til vår internettleverandør eller andre leverandører.

  2. Du skal ikke bruke "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" eller annen automatisk enhet, program, algoritme eller metodikk, eller lignende eller tilsvarende manuell prosess, for å få tilgang til, anskaffe, kopiere eller overvåke noen del av nettstedet eller noe innhold, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet eller noe innhold, for å skaffe eller forsøke å skaffe materiale, dokumenter eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig gjennom Nettsted . Vi forbeholder oss retten til å forby slike aktiviteter.

  3. Du skal ikke forsøke å få uautorisert tilgang til noen del eller funksjoner på nettstedet, eller andre systemer eller nettverk som er koblet til nettstedet eller til noen server, datamaskin, nettverk eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet, av hacking, "passordutvinning" eller andre ulovlige midler.

  4. Du skal ikke undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet eller noe nettverk som er koblet til nettstedet, og ikke bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltakene på nettstedet eller noe nettverk som er koblet til nettstedet. Du kan ikke reversere oppslag, spore eller søke å spore noen informasjon om noen annen bruker av eller besøkende til nettstedet , eller noen annen kjøper, inkludert noen konto på nettstedet som ikke eies av deg, til kilden, eller utnytte nettstedet eller enhver tjeneste eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller tilbys av eller gjennom nettstedet , på noen måte der formålet er å avsløre all informasjon, inkludert men ikke begrenset til personlig identifikasjon eller informasjon, bortsett fra din egen informasjon, som foreskrevet av nettstedet .

  5. Du skal ikke komme med noen negative, nedverdigende eller ærekrenkende uttalelser eller kommentarer om oss eller merkenavnet eller domenenavnet vi bruker, inkludert navnet ' Mamboo AS ', eller på annen måte engasjerer deg i en oppførsel eller handling som kan sverte bildet eller omdømmet, til Mamboo AS eller Merchant on Site eller på annen måte sverte eller fortynne noe Mamboo AS handels- eller tjenestemerker, handelsnavn og / eller goodwill knyttet til slike varemerker, som kan eies eller brukes av oss. Du samtykker i at du ikke vil iverksette tiltak som påfører urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til nettstedet eller Mamboo AS 's systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk som er koblet til Mamboo AS.

  6. Du samtykker i å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig funksjon av nettstedet eller noen transaksjoner som utføres på nettstedet, eller med noen annen persons bruk av nettstedet.

  7. Du kan ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til en melding eller sending du sender til oss på eller gjennom nettstedet eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet. Du kan ikke late som du er, eller at du representerer noen andre, eller utgi deg for noen annen person eller enhet.

  8. Du kan ikke bruke nettstedet eller noe innhold på nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt av disse bruksvilkårene, eller for å be om utførelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som bryter med rettighetene til Mamboo AS og / eller andre.

  9. For å tillate oss å bruke informasjonen du har gitt, uten å krenke dine rettigheter eller noen lover, godtar du å gi oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, underlisensierbar (gjennom flere nivåer) rett å utøve copyright, publisitet, databaserettigheter eller andre rettigheter du har i informasjonen din, i ethvert media som nå er kjent eller ikke er kjent for nå, med hensyn til informasjonen din. Vi vil bare bruke informasjonen din i samsvar med disse vilkårene for bruk og personvernregler som gjelder for bruk av nettstedet.

  10. Fra tid til annen skal du være ansvarlig for å gi informasjon om produktene eller tjenestene som er foreslått solgt av deg. I denne forbindelse forplikter du deg til at all slik informasjon skal være nøyaktig i alle henseender. Du skal ikke overdrive eller understreke attributtene til slike produkter eller tjenester for å villede andre brukere på noen måte.

  11. Du skal ikke engasjere deg i å reklamere for eller be om andre brukere av nettstedet for å kjøpe eller selge noen produkter eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, produkter eller tjenester relatert til det som vises på nettstedet eller relatert til oss. Du kan ikke overføre kjedebrev eller uønsket kommersiell eller søppelpost til andre brukere via nettstedet. Det vil være et brudd på disse bruksvilkårene å bruke all informasjon som er innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person, eller for å kontakte, annonsere for, be om eller selge til en annen person enn oss uten vårt tidligere uttrykkelige samtykke. For å beskytte brukerne våre mot slik reklame eller oppfordring, forbeholder vi oss retten til å begrense antall meldinger eller e-poster som en bruker kan sende til andre brukere i løpet av en 24-timers periode som vi anser hensiktsmessig etter eget skjønn. Du forstår at vi til enhver tid har rett til å utlevere all informasjon (inkludert identiteten til personene som gir informasjon eller materiale på nettstedet) etter behov for å tilfredsstille enhver lov, forskrift eller gyldig myndighetsforespørsel. Dette kan omfatte, uten begrensning, utlevering av informasjonen i forbindelse med etterforskning av påstått ulovlig aktivitet eller anmodning om ulovlig aktivitet eller som svar på en lovlig rettskjennelse eller stevning. I tillegg kan vi (og du herved uttrykkelig autorisere oss til) å utlevere all informasjon om deg til politimyndigheter eller andre myndighetspersoner, ettersom vi etter eget skjønn anser det nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med etterforskningen og / eller løsningen på mulig forbrytelser, spesielt de som kan innebære personskade.

  12. Vi forbeholder oss retten til, men har ingen forpliktelse, til å overvåke materialet som er lagt ut på nettstedet. Mamboo AS skal ha rett til å fjerne eller redigere innhold som etter eget skjønn bryter eller påstås å bryte med gjeldende lovgivning eller enten ånden eller bokstaven i disse bruksvilkårene. Til tross for denne retten, BLIR DU ENESTE ANSVARLIG FOR INNHOLDET AV MATERIALENE DU LAGER PÅ NETTSTEDET OG I DINE PRIVATE MELDINGER. Vær oppmerksom på at slikt innhold ikke nødvendigvis gjenspeiler Mamboo AS- visninger. Under ingen omstendigheter skal Mamboo AS påta seg eller ha noe ansvar eller ansvar for noe innhold som er lagt ut eller for krav, skader eller tap som følge av bruk av innhold og / eller utseende av innhold på nettstedet. Du erklærer og garanterer herved at du har alle nødvendige rettigheter til og til alt innhold du gir og all informasjon det inneholder, og at slikt innhold ikke skal krenke noen rettigheter som tilhører tredjeparter eller inneholde injurierende, skadevoldende eller på annen måte ulovlig informasjon.

  13. Din korrespondanse eller forretningsforhold med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører som er funnet på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte produkter eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike handler, er kun mellom deg og slik annonsør. Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av slike handler eller som følge av tilstedeværelsen av slike annonsører på nettstedet.

  14. Det er mulig at andre brukere (inkludert uautoriserte brukere eller 'hackere') kan legge ut eller overføre støtende eller uanstendig materiale på nettstedet, og at du kan bli ufrivillig utsatt for slike støtende og uanstendige materialer. Det er også mulig for andre å få personlig informasjon om deg på grunn av din bruk av nettstedet, og at mottakeren kan bruke slik informasjon for å trakassere eller skade deg. Vi godkjenner ikke slik uautorisert bruk, men ved å bruke nettstedet godkjenner du og godtar at vi ikke er ansvarlige for bruk av personlig informasjon som du offentliggjør eller deler med andre på nettstedet. Velg nøye hvilken type informasjon du offentliggjør eller deler med andre på nettstedet.

  15. Mamboo AS skal ha alle rettigheter til å iverksette nødvendige tiltak og kreve skader som kan oppstå på grunn av ditt engasjement / deltakelse på noen måte på egen hånd eller gjennom en gruppe mennesker, med vilje eller utilsiktet i DoS / DDoS (Distribuert Denial of Services), hacking, pennetestforsøk uten vårt forutgående samtykke eller en gjensidig juridisk avtale.

 9.  Kontoregistrering

  1. Du kan få tilgang til nettstedet ved å registrere deg for å opprette en konto (" Mamboo AS- konto ") og bli medlem (" medlemskap "); eller (c) du kan også registrere deg for å bli med ved å logge på kontoen din med visse tredjeparts sosiale nettverkssider (" SNS ") (inkludert, men ikke begrenset til, Facebook); hver slik konto, en " tredjepartskonto ", via nettstedet vårt, som beskrevet nedenfor. Medlemskapet er begrenset for formålet og er underlagt vilkårene og kan ikke overføres. Som en del av funksjonaliteten til tjenestene på nettstedet kan du koble din Mamboo AS- konto til tredjepartskontoer ved å gjøre følgende:

   1. å gi innloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen til oss via nettstedet; eller

   2. slik at vi får tilgang til tredjepartskontoen din, slik det er tillatt i henhold til gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver tredjepartskonto.

  2. Du erklærer at du har rett til å avsløre påloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen til oss og / eller gi oss tilgang til tredjepartskontoen din (inkludert, men ikke begrenset til, til bruk for de formålene som er beskrevet her), uten å bryte noen av deg av vilkårene og betingelsene som styrer din bruk av den gjeldende tredjepartskontoen og uten å forplikte oss til å betale noen avgifter eller gjøre oss underlagt noen bruksbegrensninger pålagt av slike tredjeparts tjenesteleverandører.

  3. Ved å gi oss tilgang til tredjepartskontoer, forstår du at vi vil få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) alt innhold eller informasjon du har gitt til og lagret på din tredjepartskonto (" SNS-innhold ") slik at den er tilgjengelig på og gjennom nettstedet via din Mamboo AS- konto. 

  4. Med mindre annet er spesifisert i disse bruksvilkårene, vil alt SNS-innhold, hvis noe, bli ansett å være ditt innhold for alle formål med disse bruksvilkårene.

  5. Avhengig av tredjepartskontoer, velger du, og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer, vil personlig identifiserbar informasjon som du legger inn på tredjepartskontoer være tilgjengelig på og gjennom din Mamboo AS- konto på nettstedet.

  6. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til en slik tredjepartskonto avsluttes av tredjepartstjenesteleverandøren, vil ikke SNS-innhold lenger være tilgjengelig på og gjennom nettstedet.

  7. Vi vil opprette din Mamboo AS- konto for din bruk av tjenestene på nettstedet basert på den personlige informasjonen du gir oss eller som vi får via SNS, som beskrevet ovenfor. Du kan bare ha en Mamboo AS- konto og har ikke tillatelse til å opprette flere kontoer. Mamboo AS forbeholder seg retten til å suspendere slike flere kontoer uten å være ansvarlig for kompensasjon der du har opprettet flere kontoer på nettstedet.

  8. Du samtykker i å oppgi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon under registreringsprosessen og oppdatere slik informasjon for å holde den nøyaktig, oppdatert og fullstendig.

  9. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte din Mamboo AS- konto og din tilgang til tjenestene (i) hvis informasjon gitt under registreringsprosessen eller deretter viser seg å være unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig; (ii) hvis det antas at handlingene dine kan medføre juridisk ansvar for deg, andre brukere eller oss; og / eller (iii) hvis det viser seg at du ikke overholder vilkårene for bruk eller andre retningslinjer fra Mamboo AS.

  10. Du er ansvarlig for å beskytte passordet ditt. Du samtykker i at du ikke vil utlevere passordet ditt til noen tredjepart, og at du vil ta det eneste ansvaret for aktiviteter eller handlinger under din Mamboo AS- konto, uansett om du har godkjent slike aktiviteter eller handlinger. Du vil umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av Mamboo AS- kontoen din.

  11. Varer og tjenester kjøpt fra nettstedet er ment for personlig bruk, og du erklærer at det samme ikke er til videresalg eller at du ikke opptrer som agent for andre parter.

 10.  Bestill bestilling og betaling 

  1. Den Nettstedet tillater kjøpere å legge inn ordrer og ved aksept av slike bestillinger av kjøpmennene, Mamboo AS vil, i henhold til de vilkår som er fastsatt her, forenkler levering av varer eller tjenester, eller gjennomføring av Order s gjennom PDP.

  2. Mamboo AS eier ikke, selger, selger på egenhånd slike produkter som tilbys av selgerne, og / eller kontrollerer ikke selgerne eller relaterte tjenester som tilbys i forbindelse med dette. Kjøper forstår at enhver bestilling som han / hun plasserer, skal være underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i disse bruksvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, produkttilgjengelighet, leveringsstedets servicevennlighet og aksept av bestillinger fra selgere / PDP-er.

  3. Som en generell regel behandles alle bestillinger plassert på nettstedet og leveringstjenester som bekreftet.

  4. Når kjøperen har fullført bestillingen, kan vi imidlertid ringe kjøperen på det oppgitte telefon- eller mobilnummeret for å bekrefte detaljene i en slik bestilling, pris som skal betales og estimert leveringstid. For dette formålet vil kjøper være pålagt å dele viss informasjon med oss, inkludert, men ikke begrenset til kjøpers (i) for- og etternavn (ii) mobilnummer; og (iii) e-postadresse. Det er kjøpers eneste ansvar å gjøre oppmerksom på eventuelle feilaktige detaljer.

  5. I tillegg til det foregående kan vi også kontakte deg på telefon og / eller e-post for å informere og bekrefte endringer i bestillingen, på grunn av tilgjengelighet eller utilgjengelighet eller endring i bestilling eller prisendring på en vare i bestillingen som informert av Kjøpmann. Vær oppmerksom på at enhver endring eller bekreftelse av bestillingen skal behandles som endelig. Det er avklart at Mamboo AS forbeholder seg retten til ikke å behandle kjøpers bestilling i tilfelle kjøper eller selger eller PDP ikke er tilgjengelig på telefon eller andre kommunikasjonsmidler på det tidspunktet når vi ringer deg for å bekrefte bestillingen og slike hendelser, bestemmelsene av avbestillings- og refusjonspolitikken skal gjelde.

  6. Alle betalinger som er gjort mot bestillingene eller tjenestene på nettstedet av deg skal være obligatorisk i norske kroner. Den Nettstedet vil ikke legge til rette for transaksjoner i forhold til noen annen form for valuta i forhold til Ordre eller tjenester gjort på nettstedet. Du kan betale med (i) kredittkort eller debetkort eller nettbank; eller (ii) kreditt- eller debetkort eller kontanter på leveringstidspunktet. Du forstår, godtar og godtar at betalingsfasiliteten som tilbys av Mamboo AS verken er en bank- eller finanstjeneste, men kun er en tilrettelegger som tilbyr en elektronisk, automatisert elektronisk betaling, mottar betaling ved levering, innsamling og overføring av fasiliteter for transaksjonene på nettstedet. ved hjelp av eksisterende autorisert bankinfrastruktur og kredittkortbetalingsnettverk. Videre, ved å tilby betalingsmuligheter, opptrer Mamboo AS ikke som forvaltere eller opptrer i tillitsverv med hensyn til transaksjonen eller transaksjonsprisen.

  7. Kjøpere erkjenner og godtar at Mamboo AS fungerer som selgerens og PDPs betalingsagent for det begrensede formålet med å godta betalinger fra kjøpere / selgere på vegne av selgeren eller PDP, alt etter omstendighetene. Ved betaling av beløp til oss, som skyldes selgeren eller PDP, er betalingsforpliktelsen din til selgeren eller PDP for slike beløp fullført, og vi er ansvarlige for å overføre slike beløp til selgeren eller PDP. Du skal under ingen omstendigheter overføre noen betaling direkte til selgeren for bestillinger eller PDP for levering av bestillingen eller fullføring av bestillingen gjort ved hjelp av nettstedet.

  8. Kjøper samtykker i å betale for det totale beløpet for bestillingen plassert på nettstedet. Mamboo AS vil samle inn totalbeløpet i samsvar med disse bruksvilkårene og prisvilkårene som er angitt i den gjeldende listen over produkt- eller restauranttjenester for den aktuelle forhandleren, bortsett fra leveringsgebyret for leveringstjenester. Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontrollere noe beløp som kan bli belastet kjøperen av hans / hennes bank relatert til vår innkreving av det totale beløpet, og vi fraskriver oss alt ansvar i denne forbindelse.

  9. I forbindelse med kjøperens bestilling vil han / hun bli bedt om å oppgi vanlig faktureringsinformasjon som navn, faktureringsadresse og kredittkortinformasjon, enten til oss eller vår tredjeparts betalingsbehandler. Kjøper samtykker i å betale oss for bestillingen du har lagt inn på nettstedet, i samsvar med disse vilkårene. Kjøper godkjenner herved innsamling av slike beløp ved å belaste kredittkortet som er gitt som en del av å be om bestillingen, enten direkte av oss eller indirekte, via en tredjeparts online betalingsbehandler eller ved en av betalingsmåtene som er beskrevet på nettstedet. Hvis kjøper er rettet til vår tredjeparts betalingsbehandler, kan han / hun være underlagt vilkår og betingelser som gjelder bruk av tredjeparts tjeneste og tredjeparts praksis for innsamling av personlig informasjon. Les slike vilkår og betingelser og personvernregler før du bruker sidetjenestene. Når bestillingen er bekreftet, vil du motta en bekreftelses-e-post som oppsummerer den bekreftede bestillingen.

  10. Den endelige skatteregningen vil bli utstedt av selgeren og PDP (hvis den er registrert for skattemessige formål) til kjøperen sammen med bestillingen, og Mamboo AS samler bare inn betalingen på vegne av slike selgere og PDP. Alle gjeldende skatter og avgifter, satsene for disse og måten anvendelsen av slike skatter på regningen blir belastet og bestemt av selgeren og PDP. Mamboo AS har ikke noe ansvar for den juridiske korrektheten / gyldigheten av avgiften for slike avgifter. Det eneste ansvaret for ethvert juridisk spørsmål som oppstår på avgiften, ligger hos selgeren og PDP.

  11. Prisene som gjenspeiles på nettstedet, inkludert emballasje eller håndteringskostnader, bestemmes utelukkende av selgeren og er oppført basert på selgerens informasjon. Svært sjelden kan prisene endres på bestillingstidspunktet på grunn av at forhandleren endrer meny-prisen uten tilstrekkelig antydning, og slik endring av prisene er selve skjønnet som tilskrives ulike faktorer utenfor kontroll.

  12. Selgeren skal være eneansvarlig for enhver garanti / garanti for varene eller tjenestene som selges til kjøperne, og skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for Mamboo AS.

  13. Transaksjonene er bilaterale mellom kjøpmann og kjøper, og mellom kjøpmann / kjøper og PDP, og derfor er Mamboo AS ikke ansvarlig for å belaste eller sette inn eventuelle skatter som gjelder på slike transaksjoner.

 11.  Avbestillinger og refusjoner 

  Se avbestillings- og refusjonsregler for avbestillings- og refusjonsbetingelser i forhold til bruk av nettstedet for bruk av tjenester.

 12. Vilkår for bruk

  1. Kjøper godtar og erkjenner at Mamboo AS ikke er ansvarlig for:

   1. Tjenestene eller varene som selgerne tilbyr, inkludert, men ikke begrenset til servering av mat Bestillinger som passer dine behov og smak;

   2. Selgerens tjenester eller varer eller tjenester levert av PDP-er som ikke oppfyller kjøperens forventninger eller fører til tap, skade eller skade på ham / henne;

   3. Tilgjengeligheten eller utilgjengeligheten av visse elementer på menyen;

   4. Selgeren betjener feil bestillinger; eller

   5. Produktansvar for varer levert av selgere.

  2. Detaljene i menyen og prislisten som er tilgjengelig på nettstedet med hensyn til restauranttjenester, varer eller andre tjenester er basert på informasjonen som er gitt av Merchants og Mamboo AS er ikke ansvarlig for endring eller kansellering eller utilgjengelighet.

  3. Kjøpere og selgere er enige om og erkjenner at Mamboo AS ikke er ansvarlig for noe ansvar som følge av leveringstjenester som leveres av PDP til dem.

  4. Det kan hende at kjøpere ikke vil kunne benytte seg av tjenester hvis leveringsstedet deres ligger utenfor Mamboo AS nåværende omfang. Mamboo AS vil holde kjøperen informert om det samme når han / hun bekrefter bestillingen.

  5. Kjøper forstår at leveringstiden som ble oppgitt på tidspunktet for bekreftelsen av bestillingen, er et omtrentlig estimat og kan variere basert på informasjonen som er innhentet fra PDP og selgere. Mamboo AS er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen av en ordre.

  6. Kjøper forstår at det er visse selgere som påtar seg levering av sine varer og tjenester til kjøperen, og selgeren kan kreve kjøperen for slik tjeneste. Mamboo AS utøver ingen kontroll med slike leveringstjenester, og samme skal være under Merchant alene, og derfor skal alle eller eventuelle tvister som oppstår som følge av slike leveringstjenester være mellom kjøper og selger alene. Mamboo AS er ikke ansvarlig for slike leveringstjenester og påtar seg intet ansvar for tvister som oppstår på grunn av det samme.

  7. Kjøpers bestilling vil bare bli levert til den adressen han / hun har angitt på tidspunktet for bestillingen på nettstedet. Kjøperens ordre vil bli kansellert i tilfelle adresseendringer som informert av PDP, og kjøper har ikke rett til refusjon for det samme. Levering av varer og tjenester i tilfelle endring av leveringsstedet skal være godkjent av PDP eller etter eget skjønn fra Mamboo AS

  8. Kjøperen forplikter seg til å gi tilstrekkelige anvisninger, informasjon og fullmakter til å godta levering. I tilfelle ingen levering på grunn av noen handling eller unnlatelse som kan tilskrives kjøperen, skal varene eller tjenestene anses å være levert til kjøperen, og all risiko og ansvar i forbindelse med dette overgår til kjøperen uten å ha rett til refusjon.

  9. Kjøperen forstår at Mamboo AS (inkludert Merchant's and PDP's) ansvar slutter når Order er levert til ham / henne, bortsett fra der Merchant's produktansvar består. 

  10. J. Tilgjengelige tjenester:

   1. Du godtar og erkjenner at Mamboo AS er ansvarlig i tilfelle du ikke har overholdt vilkårene for bruk.

   2. Kjøper skal kreves å oppgi kreditt- eller debetkortdetaljer til de godkjente betalingsportalene mens han foretar betalingen på nettstedet. I denne forbindelse samtykker kjøperen til å oppgi korrekte og nøyaktige kreditt- / debetkortopplysninger til de godkjente betalingsportene for å benytte seg av tjenestene. Kjøper skal ikke bruke kreditt- / debetkortet som ikke er lovlig eid av kjøperen, dvs. i en transaksjon må kjøperen bruke sitt eget kreditt- / debetkort. Informasjonen gitt av kjøperen vil ikke bli brukt eller delt med noen tredjepart med mindre det kreves i forbindelse med svindelbekreftelser eller ved lov, forskrift eller rettskjennelse. Kjøper skal være eneansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til kreditt- / debetkortopplysningene. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle forpliktelser som kan oppstå som en konsekvens av uautorisert bruk av kreditt- / debetkortet ditt.

   3. Mamboo AS tilbyr ikke refusjon mot varer eller tjenester som allerede er kjøpt fra en forhandler eller PDP gjennom nettstedet, med mindre en feil som direkte kan tilskrives Mamboo AS har oppstått under kjøpet av et slikt produkt eller tjenester.

   4. Vi prøver kontinuerlig å gi deg nøyaktig informasjon på nettstedet. I tilfelle en feil kan vi imidlertid, etter eget skjønn, kontakte deg med ytterligere instruksjoner.

   5. Hvis du bruker nettstedet, gjør du det på egen risiko.

   6. Kjøper samtykker i at tjenestene kun skal leveres gjennom nettstedet i løpet av arbeidstiden til de relevante selgerne og PDPene.

 13.  Ingen påtegning 

  1. Hvis du velger å bruke nettstedet, skal det være ditt ansvar å behandle brukeridentifikasjonskoden, passordet ditt og annen informasjon som vi kan gi, som en del av våre sikkerhetsprosedyrer som konfidensielt, og ikke utlevere det samme til noen person eller annen enhet enn oss. Vi skal til tider og etter eget skjønn forbeholde oss retten til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord hvis du ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

  2. Ettersom vi leverer tjenester i utvalgte byer i Norge, har vi overholdt gjeldende lovgivning i Norge for å gjøre nettstedet og dets innhold tilgjengelig for deg. Hvis nettstedet er tilgjengelig fra utenfor Norge eller utenfor våre leveringssoner, skal det være helt på din risiko. Vi gir ikke noe uttrykk for at nettstedet og dets innhold er tilgjengelig eller på annen måte er egnet for bruk utenfor utvalgte byer. Hvis du velger å få tilgang til eller bruke nettstedet fra eller på steder utenfor utvalgte byer, gjør du det alene og skal være ansvarlig for konsekvensene og sikre overholdelse av gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, lisenser, registreringer, tillatelser, autorisasjoner, regler og retningslinjer.

  3. Du skal til enhver tid være ansvarlig for bruken av tjenestene via datamaskinen eller mobilenheten din og for å bringe disse bruksvilkårene og Mamboo AS- retningslinjene under oppmerksomhet fra alle slike personer som får tilgang til nettstedet på datamaskinen eller mobilenheten din.

  4. Du forstår og godtar at bruken av tjenestene ikke inkluderer levering av en datamaskin eller mobilenhet eller annet nødvendig utstyr for å få tilgang til det. Du forstår og anerkjenner også at bruken av nettstedet krever internettforbindelse og telekommunikasjonskoblinger. Du skal bære kostnadene for å få tilgang til og bruke nettstedet og benytte deg av tjenestene, og vi skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlige eller ansvarlige for slike kostnader.

  5. Du godtar og gir tillatelse til Mamboo AS til å motta SMS og e-post fra Mamboo AS eller allierte partnere. Hvis du ønsker å velge ikke å motta SMS eller e-post, kan du sende en e-post til  info@mamboo.no 

  6. Ved å bruke nettstedet, garanterer du at:

   1. All registreringsinformasjon du sender er sannferdig, lovlig og nøyaktig, og at du godtar å opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon.

   2. Ditt bruk av nettstedet skal kun brukes til personlig bruk, og du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke kontoen din, inkludert profilen din eller e-postadressen din, og at du er eneansvarlig for alt innhold som er publisert eller vist gjennom kontoen din, inkludert e-postmeldinger, og din interaksjon med andre brukere, og du skal overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og utenlandske lover, avtaler og forskrifter, inkludert de som er relatert til personvern, internasjonal kommunikasjon og overføring av tekniske eller personlige data.

   3. Du vil ikke sende inn, legge ut, laste opp, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller overføre noe innhold som: (a) er ærekrenkende, krenkende, trakasserende, fornærmende, truende, eller som kan anses å være forfølgelse eller utgjør en invasjon av en rettighet personvernet til en annen person; (b) er voldsom, hatefull, eller rasemessig eller på annen måte støtende; (c) er voldelig, vulgær, uanstendig, pornografisk eller på annen måte seksuelt eksplisitt; (d) er ulovlig eller oppmuntrer til eller taler for ulovlig aktivitet eller diskusjon av ulovlige aktiviteter med den hensikt å begå dem.

   4. Alle nødvendige lisenser, samtykke, tillatelser og rettigheter eies av deg, og det er ikke behov for betaling eller tillatelse eller autorisasjon fra noen annen part eller enhet for å bruke, distribuere eller på annen måte utnytte på alle måter som er tillatt i henhold til disse bruksvilkårene og personvernet. Retningslinjer, alle varemerker, opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter, personvern og publisitetsrettigheter og / eller andre proprietære rettigheter som finnes i alt innhold du sender, legger ut, laster opp, distribuerer eller på annen måte overfører eller gjør tilgjengelig.

   5. Du vil ikke (a) bruke noen tjenester som tilbys fra nettstedet for kommersielle formål av noe slag, eller (b) annonsere eller selge noen produkter, tjenester eller på annen måte (uansett om det er for fortjeneste), eller be andre (inkludert, uten begrensning, anmodninger om bidrag eller donasjoner) eller bruke et offentlig forum for kommersielle formål av noe slag. I tilfelle du ønsker å annonsere for produktet eller tjenesten din, kontakt _______93296542________________ .

   6. Du vil ikke bruke nettstedet på noen måte som er ulovlig, eller skade oss eller noen annen person eller enhet, som bestemt etter eget skjønn.

   7. Du vil ikke legge ut, sende, laste opp, distribuere eller på annen måte overføre eller gjøre tilgjengelig programvare eller andre datafiler som inneholder et virus eller annen skadelig komponent, eller på annen måte forringe eller skade nettstedet eller noe tilkoblet nettverk, eller på annen måte forstyrre noen person eller enhetens bruk eller glede av nettstedet.

   8. Du vil ikke bruke en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller en annen persons navn, likhet, stemme, bilde eller fotografi eller utgi seg for å være en person eller enhet eller gi en feilaktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til noen person eller enhet

   9. Du vil ikke delta i noen form for asosiale, forstyrrende eller destruktive handlinger, inkludert "flammende", "søppelpost", "flom", "trolling" og "sorg", ettersom disse begrepene ofte forstås og brukes på Internett.

   10. Du vil ikke slette eller endre noe innhold på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, juridiske merknader, ansvarsfraskrivelser eller proprietære merknader som copyright eller varemerke symboler, logoer, som du ikke eier eller har uttrykkelig tillatelse til å endre.

   11. Du vil ikke legge ut eller bidra med informasjon eller data som kan være uanstendig, uanstendig, pornografisk, vulgær, vanhellig, rasistisk, sexistisk, diskriminerende, støtende, nedsettende, skadelig, trakasserende, truende, pinlig, ondsinnet, voldelig, hatefull, truende, ærekrenkende usant eller politisk eller i strid med vår interesse.

   12. Du skal ikke få tilgang til nettstedet uten myndighet eller bruke nettstedet på en måte som skader, forstyrrer eller forstyrrer:

    1. noen del av nettstedet eller programvaren for nettstedet; eller

    2. noe utstyr eller nettverk som nettstedet er lagret på eller annet tredjepartsutstyr

  7. Du løslater og yter fullstendig skadesløsgjørelse for Mamboo AS og / eller dets offiserer og representanter for alle kostnader, skader, ansvar eller andre konsekvenser av handlingene til brukerne av nettstedet, og frafaller spesifikt eventuelle krav du måtte ha på dette vegne under de norske lovene. Til tross for sin rimelige innsats på de vegne, kan Mamboo AS ikke ta ansvar eller kontrollere informasjonen gitt av andre brukere som er gjort tilgjengelig på nettstedet. Du kan finne andre brukeres informasjon som støtende, skadelig, inkonsekvent, unøyaktig eller villedende. Vær forsiktig og praktiser sikker handel når du bruker nettstedet.

 14. Ansvarsfraskrivelser

  1. Vi bestreber oss på å gjøre tjenestene tilgjengelige i løpet av handels- eller PDP-arbeidstiden. Vi representerer imidlertid ikke at tilgangen til nettstedet vil være uavbrutt, rettidig, feilfri, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at slike feil vil bli rettet.

  2. Vi garanterer ikke at nettstedet vil være kompatibelt med all maskinvare og programvare du kan bruke. Vi er ikke ansvarlige for skade på, eller virus eller annen kode som kan påvirke noe utstyr (inkludert, men ikke begrenset til mobilenheten din), programvare, data eller annen eiendom som et resultat av nedlastning, installasjon, tilgang til eller bruk av nettstedet eller når du skaffer deg noe materiale fra, eller som et resultat av bruk av nettstedet. Vi er heller ikke ansvarlige for handlinger fra tredjeparter.

  3. Vi garanterer ikke for at informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet vil være korrekt, nøyaktig eller på annen måte pålitelig.

  4. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller trekke tilbake tilgangen til nettstedet til deg personlig, eller til alle brukere midlertidig eller permanent når som helst uten varsel. Vi kan når som helst etter eget skjønn gjeninnsette suspenderte brukere. En suspendert bruker kan ikke registrere eller forsøke å registrere seg hos oss eller bruke nettstedet på noen som helst måte før brukeren blir gjeninnført av oss.

  5. STEDET KAN VÆRE UNDER KONSTANTE OPPGRADERINGER, OG NOEN FUNKSJONER KAN IKKE ENKELTE GANGER VÆRE FULLT DRIFTLIG.

  6. PÅ VAGARIENE SOM KAN SKJEDE I DEN ELEKTRONISKE DISTRIBUSJONEN AV INFORMASJON OG PÅ grunn av begrensningene som er iboende når det gjelder å gi INFORMASJON FRA FLERE KILDER, KAN DET FORSINKES, UTSLIPP, ELLER unøyaktigheter i innholdet som blir gitt eller feil på stedet SIDEN. Som et resultat representerer vi ikke at informasjonen som er lagt ut er korrekt i alle tilfeller.

  7. VI FRASKRIVER UTTRYKKELIG ALLE FORPLIKTELSER SOM KAN OPPSTÅ FØLGENDE AV UAUTORISERT BRUK AV KREDIT- / DEBITKORT.

  8. DU ERKJENNER AT TJENESTER AV TREDJEPART ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET. Vi kan ha formet partnerskap eller allianser med en tredjeparter fra tid til annen for å gjøre det lettere å gi deg visse tjenester. Samtidig erkjenner og godtar du at vi ikke gjør NOEN GARANTIER VEDRØRENDE tredjeparts TJENESTER NOR VI VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR NOEN KONSEKVENSER ELLER KRAV SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED SLIK tredje part, og IKKE BEGRENSET TIL, NOE ANSVAR ELLER ANSVAR FOR, DØD, SKADE ELLER NEDSKRIVELSE OPPLEVET AV DEG ELLER TREDJEPART. DER FRASKRIVER HVORFOR OG FRASKRIFTER RETTIGHETER OG KRAV DU KAN HA MOT OSS MED HENSYN TIL TREDJEPARTS / KJØPERS / PDPS TJENESTER.

  9. MAMBOO SOM FRASKRIVELSE OG ALT ANSVAR SOM KAN OPPSTÅ PÅ grunn av ethvert brudd på enhver gjeldende lov inkludert loven som gjelder for produkter og tjenester som tilbys av selgeren eller PDP.

  10. Mens materialene som er levert på nettstedet var forberedt på å gi nøyaktige opplysninger angående emnet som ble diskutert, blir informasjonen som er inneholdt i disse materialene, tilgjengelig til den forståelsen at vi ikke gir noen garantier, eller FAGLIGE KVALIFIKASJONER, KOMPETANSE, ARBEIDSKVALITET ELLER ANDRE INFORMASJON HER. YTTERLIGERE GJELDER VI IKKE PÅ NOEN MÅTE TJENESTE TILBUDT ELLER BESKRIVET HER. I INGEN HENDELSER SKAL VI ANSVARES FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR EN BESLUTNING ELLER TILTAK TIL PÅLITELSE PÅ SÅLIG INFORMASJON.

  11. INFORMASJONEN TILGJENGET DETTE KJENNES "SOM DET ER". VI OG / ELLER VÅRE MEDARBEIDERE GIR INGEN GARANTI ELLER UTFØRELSE OM TIDLIGHET, INNHOLD, SEKVENS, NØYAKTIGHET ELLER EFFEKTIVITET PÅ NOEN INFORMASJON ELLER DATA. FLERE SVAR KAN VANLIG GJELDES TILGJENGELIGE FRA FORSKJELLIGE KILDER, OG DET BES TIL DOM AV BRUKERE BASERT PÅ DINE SPESIFIKKE OMSTENDIGHETER TIL Å BRUKE, TILPASSE, ENDRE ELLER BRUKE DEM I BETJENING SOM ANVENDER MULIGHETER SELV som VÅRE KONSULENTER, FORRETNINGSFORBINDELSER, FIRKSJONER, VIRKSOMHETSPARTNERE OG ANSATTE FRA NOE SLAG FOR FAGLIG ANSVAR.

  12. VI SKAL IKKE ANSVARES FOR DEG ELLER ANDRE FOR TAP ELLER SKADER som oppstår eller er relatert til den informasjonen som er gitt på nettstedet. I intet tilfelle vil vi eller våre medarbeidere, medarbeidere, forfattere eller agenter være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for enhver beslutning som er fattet eller handlet av din tillit til innholdet som inneholder her.

  13. I intet tilfelle vil vi være ansvarlige for skader (inkludert, uten begrensning, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, konsekvenser eller eksempler på skader, skader som oppstår på grunn av personskade / feilaktig død, og skader som skyldes feil), RESULTATER AV ALLE TJENESTER LEVERT AV NOEN TREDJEPART ELLER HANDLER TILGANG TILGJENGELIGE PÅ NETTSTEDET, UTENGÅENDE BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, OG OM VI ER RÅDET OM MULIGHETEN TIL.

 15.  Tilgang på mobile enheter

  1. I tilfelle nettstedet er tilgjengelig på en mobil enhet, er det ikke tilknyttet, sponset, godkjent eller på noen måte knyttet til noen nettstedoperatør, uten begrensning, Apple, Google, Android eller RIM Blackberry (hver av disse er en " Operatør"). 

  2. Din installasjon, tilgang eller bruk av nettstedet er også bundet av operatørens vilkår og betingelser.

  3. Du og vi erkjenner at disse bruksvilkårene kun inngås mellom deg og Mamboo AS, og ikke med en operatør, og vi, ikke disse operatørene, er eneansvarlige for nettstedet og innholdet derav i den grad det er spesifisert i disse bruksvilkårene.

  4. Lisensen gitt til deg for nettstedet er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke nettstedet på en mobilenhet som du eier eller kontrollerer, og som tillatt i disse bruksvilkårene.

  5. Vi er eneansvarlige for å tilby vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til nettstedet som kreves i henhold til gjeldende lov. Du og vi erkjenner at en operatør ikke har noen forpliktelse til å gi noen vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til nettstedet.

  6. Du og vi erkjenner at vi, ikke den relevante operatøren, er ansvarlige for å adressere eventuelle krav fra deg eller en tredjepart knyttet til nettstedet eller din besittelse og / eller bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) noen hevde at nettstedet ikke overholder gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav; og (ii) krav som oppstår i henhold til forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning.

  7. Du og vi erkjenner at i tilfelle noen tredjepart hevder at nettstedet eller din besittelse og bruk av nettstedet bryter med tredjeparts immaterielle rettigheter, vil vi, ikke den aktuelle operatøren, være eneansvarlig for etterforskningen, forsvaret, oppgjør og avskjed av slike krav om intellektuell eiendom.

  8. Du må overholde gjeldende tredjepartsavtaler når du bruker nettstedet (f.eks. Må du sikre at din bruk av nettstedet ikke er i strid med avtalen om mobilenheter eller noen avtale om trådløs datatjeneste).

  9. Du og vi anerkjenner og samtykker at den aktuelle operatøren og operatørens datterselskaper er tredjepartsmottakere av disse bruksvilkårene, og at når du godtar disse bruksvilkårene, vil operatøren ha rett (og vil bli ansett som har akseptert retten) til å håndheve disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker av dem.

 16. Immaterielle rettigheter 

  1. Vi er enten eier av immaterielle rettigheter eller har den ikke-eksklusive, verdensomspennende, evige, ugjenkallelige, royaltyfrie, underlisensierte (gjennom flere nivåer) rett til å utøve den immaterielle eiendommen, på nettstedet og i materialet publisert på det inkluderer, men ikke begrenset til, brukergrensesnitt, layoutformat, bestillingsprosessflyt og alt innhold derav.

  2. Du anerkjenner at Mamboo AS er registrert eier av ordmerket ' Mamboo AS ' og logoen inkludert, men ikke begrenset til dets varianter (IPR), og skal ikke direkte eller indirekte angripe eller hjelpe en annen med å angripe gyldigheten av, eller Mamboo AS sine eller dets tilknyttede eiendomsrettigheter til, lisensierte merker eller registreringer derav, eller arkivere applikasjoner for registrering av lisensierte merker eller navn eller logoer avledet av eller forvirrende lik de lisensierte merkene, enhver variasjon derav, eller noen oversettelse eller translitterering derav på et annet språk, med hensyn til produkter / tjenester og i ethvert territorium over hele verden. Hvis du blir klar over eller får kunnskap om brudd på IPR, skal du rapportere det samme på _____info@mamboo.no____med all relevant informasjon. 

  3. Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag, av alle sider fra siden for din personlige referanse, og du kan gjøre andre innen organisasjonen oppmerksom på materiale som er tilgjengelig på nettstedet.

  4. Du må ikke modifisere papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra medfølgende tekst.

  5. Du må ikke bruke noen av materialene på nettstedet til kommersielle formål uten å få en lisens til det fra oss eller våre lisensgivere.

  6. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet i strid med disse bruksvilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge kopier av materialet du har laget.

 17.  Personvern

  Vi behandler informasjon gitt av deg i samsvar med vår personvernpolicy.

 18.  Tredjepartsinnhold

  1. Vi kan ikke og vil ikke forsikre oss om at andre brukere overholder de foregående reglene eller andre bestemmelser i disse bruksvilkårene, og som mellom deg og oss påtar du deg all risiko for skade eller skade som følge av en slik mangel av samsvar.

  2. Du erkjenner at når du får tilgang til en lenke som forlater nettstedet, kontrolleres ikke nettstedet du kommer inn på av oss, og forskjellige vilkår for bruk og personvernregler kan gjelde. Ved å vurdere lenker til andre nettsteder, erkjenner du at vi ikke er ansvarlige for disse nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere lenker til og / eller fra tredjeparts nettsteder til nettstedet, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det.

 19.  Separasjonsevne

  Hvis noen av disse bruksvilkårene skal bestemmes som ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves på grunn av lovene i en hvilken som helst stat eller et land der disse bruksvilkårene er ment å være effektive, så i den grad og innenfor jurisdiksjonen der vilkåret er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, det skal skilles og slettes, og de resterende bruksvilkårene skal overleve, forbli i full kraft og fortsette å være bindende og håndhevende.

 20. Bundet forhold

  Du skal ikke tildele eller overføre eller påstå å tildele eller overføre kontrakten mellom deg og Mamboo AS til en annen part.

 21. Gjeldende lov og tvisteløsning 

  Disse bruksvilkårene er underlagt norsk lov. I tilfelle tvist mellom Mamboo AS og kunden, skal partene som et første skritt forsøke å løse tvisten etter gjensidig avtale.

 22. Merknad om immateriell eiendom og nedtakelse  

  1. Eier av immateriell eiendom kan enkelt rapportere oppføringer som krenker deres rett til å sikre at krenkende produkter blir fjernet fra nettstedet, ettersom de tærer på kjøperen og en god selgertillit.

  2. Bare eieren av immaterielle rettigheter kan rapportere mulig krenkende produkter eller oppføringer ved ingen brudd. Hvis du ikke er eier av immaterielle rettigheter, kan du fortsatt hjelpe oss ved å komme i kontakt med rettighetseieren og oppfordre dem til å kontakte oss.

  3. Mamboo AS verifiserer ikke og kan ikke verifisere at selgere har rett eller evne til å selge eller distribuere sine oppførte produkter eller tjenester. Imidlertid er Mamboo AS forpliktet til å sikre at varelister ikke krenker immaterielle rettigheter til tredjeparter når en autorisert representant for rettighetseieren korrekt rapporterer dem til Mamboo AS.

 23. Kontakt oss 

  Kontakt oss på ____info@mamboo.no___for eventuelle spørsmål eller kommentarer.

  Adresse: Kobbervikdalen

  Telefon: 93296542

  E-post: info@mamboo.no

  Tid: 09:00 – 22:30

 24. Konfidensielt og privilegert 1